W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z dniem 13 marca 2020 roku wprowadza poniższe zasady:

  • Wejście do szpitala możliwe jest jedynie od ul. Warszawskiej i od ul. Ogrodowej przez budynek H.
  • Przy wejściach wykonywany jest pomiar temperatury oraz przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.
  • Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala i przed wyjściem z budynku.
  • Obowiązuje zakaz przychodzenia na wizyty z osobami towarzyszącymi.
  • Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych.
  • Zachęcamy do korzystania z teleporad dla pacjentów BCO pod numerem CALL CENTER 85 6646 888. Decyzję o odwołaniu/przełożeniu wizyty kontrolnej podejmuje za każdym razem lekarz prowadzący. Jeżeli Państwo nie otrzymali informacji o jej odwołaniu to oznacza, że powinni się Państwo stawić na umówioną wizytę.
  • Osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod ww. numerem przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni, oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Prosimy o pozostawianie okrycia wierzchniego w szatni.
  • Pacjentów prosimy o przychodzenie do przychodni na wyznaczoną godzinę, którą mają Państwo w karcie pacjenta. Nie ma potrzeby by przychodzili Państwo wcześniej i narażali się na ryzyko infekcji.
  • Prosimy Pacjentów hospitalizowanych o ograniczenie poruszania się po szpitalu do niezbędnego minimum tj. na konieczne i zlecone zabiegi.

 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad, które mają na celu dobro nas wszystkich.

 Sprawdzone źródła informacji: