Wymazy od pacjentów do planowych hospitalizacji pobierane są od poniedziałku do piątku o godzinie 9:00 i 13:00.

Informacji nt. wymazów udziela rejestracja Izby Przyjęć, tel. 85 67 84 163.

wymazy bco