BCO logo mini
 
Białystok, dnia 05.11.2019 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych (cytostatyków)
nr referencyjny DZP.261.3.2019
 
Identyfikator postępowania: 8b50ba2f-7d59-449f-99da-711b4edc9718
 
 Pliki do pobrania:
 
2 - SIWZ