BCO logo mini
Białystok, dnia 02.12.2019 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 

 


BCO logo mini
Białystok, dnia 22.11.2019 r.
Informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Plik do pobrania: Otwarcie ofert
 

Białystok, dnia 18.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii zamieszcza na stronie internetowej pliki do pobrania:


BCO logo mini
Białystok, dnia 08.11.2019 r.
 
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na usługę ubezpieczenia Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
 
znak sprawy 04/ZP/2019
 
 
Pliki do pobrania:
 
 
2 - SIWZ