000 logo bco ustawic wysokość 56BCO logo mini

Białystok, 15.01.2020 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2020 ROKU PRZEZ BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU
podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość/netto zł Przewidywany termin wszczęcia
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Usługa w zakresie transportu, przetwarzania, zbierania i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa Przetarg nieogr. 518 274,00 I Kwartał
2 Wymiana żródeł i serwis aparatu HDR Dostawa Postęp. z wolnej ręki 485 000,00 I Kwartał
3 Dostawą produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku  Dostawa Przetarg nieogr. 3 753 315,00 I Kwartał
4 Dostawa sprzętu komputerowego  Dostawa Przetarg nieogr. 780 100,00 I Kwartał
5 Serwis tomografu komputerowy Siemens SOMATOM Definition AS oraz tomografu do wirtualnej  symulacji Usługa Przetarg nieogr. 850 000,00 I Kwartał
6 Terapia poznawczo-behawioralna - III turnusy Usługa Usługi społeczne 300 000,00 I Kwartał
7 Usługa zakwaterowania uczestników III turnusów terapii poznawczo-behawioralnej Usługa Przetarg nieogr. 200 000,00 I Kwartał
8 Rehabiltacja społeczna Usługa Usługi społeczne 172 000,00 I Kwartał
9 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora mikrobiologicznego Dostawa Przetarg nieogr. 316 000,00 I Kwartał
10 Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych, specjalnych oraz hybrydyzacji in situ do Zakładu Patomorfologii BCO  Dostawa Przetarg nieograniczony 600 000,00 I Kwartał
11 Wyposażenie meblowe (budynek nr 16, pomieszczenia administracyjne nad Apteką i pozostałe pomieszczenia BCO, regały do archiwum) Dostawa Przetarg nieogr. 1 000 000,00 II Kwartał
12 Dostawa sprzętu komputerowego  Dostawa Przetarg nieogr. 300 000,00 II Kwartał
13 Dostawą produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku  Dostawa Przetarg nieogr. 22 420 000,00 II Kwartał
14 Dostawa zapasowej serwerowni wraz z doposażeniem stanowisk pracy Dostawa Przetarg nieogr. 1 219 512,00 II Kwartał
15 Rehabilitacja ambulatoryjna Usługa Przetarg nieogr. 540 000,00 II Kwartał
16 Budynek nr 5 - remont parteru, I i II piętra - Roboty budowlane   Roboty budowlane Przetarg nieogr. 10 000 000,00 II Kwartał
17 Zielony szpital - OZE na potrzeby własne w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku Roboty budowlane Przetarg nieogr. 515 500,00 II Kwartał
18 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych Dostawa Przetarg nieogr. 483 000,00 III Kwartał
19 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora koagulologicznego Dostawa Przetarg nieogr. 278 000,00 III Kwartał
20 Zakup i dostawa aparatury medycznej Dostawa Przetarg nieogr. 4 630 000,00 III Kwartał
21 Wyposażenie budynku 7-8 (aparatura medyczna) Dostawa Przetarg nieogr. 9 208 000,00 III Kwartał
22 Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego Dostawa Przetarg nieogr. 8 000 000,00 III Kwartał
23 Zagospodarowanie terenu przed wejściem do BCO od ul. Ogrodowej wraz z lokalizacją sklepu / kiosku jako budynku wolnostojącego trwale związanego z gruntem Roboty budowlane Przetarg nieogr. 350 000,00 III Kwartał
24 Breast Cancer Unit - rozbiórka starego szpitala Roboty budowlane Przetarg nieogr. 4 000 000,00 III Kwartał
25 Budynek nr 7/8, p I, Przebudowa i rozbudowa  BCO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  adaptacja budynku nr 7/8 ETAP II Roboty budowlane Przetarg nieogr. 13 281 120,00 III Kwartał
26 Nadzór inwestorski Usługa Przetarg nieogr. 560 000,00 III Kwartał
27 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica oraz AMMS Usługa Przetarg nieogr. 600 000,00 IV Kwartał
28 Breast Cancer Unit - wyłonienie inwestora zastępczego Usługa Przetarg nieogr. 1 120 000,00 IV Kwartał
29 Dostawa rezonansu magnetycznego Dostawa Przetarg nieogr. 8 000 000,00 IV Kwartał
30 Przeglądy aparatury medycznej Usługa Przetarg nieogr. 1 500 000,00 IV Kwartał