BCO logo mini
Białystok, dnia 18.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Część nr 1, Zadanie 1: Aparat do terapii uciskowej.
4
Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 2, Zadanie 2: Urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych wraz z oprogramowaniem.
2
PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 3, Zadanie 3: Urządzenie do suchych kąpieli i ergometry.
3
Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 4, Zadanie 4: Mobilne elektromiografy i robot rehabilitacyjno-diagnostyczny.
1
EgzoTech Sp. z o.o.
ul. Romualda Traugutta 6h, 44-100 Gliwice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasad
nienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%


Białystok, dnia 01.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 01.09.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
EGZOTech Sp. z o.o., ul. Romualda Traugutta 6H, 44-100 Gliwice
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 4) do 28.10.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 4) 24 miesiące.
Zadanie 4 – 205.123,00 zł
Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.,
ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 2) do 06.11. 2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 2) 24 miesiące.
Zadanie 2 – 279.590,00 zł
Oferta nr 3:
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 3) do 02.11.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 3) 24 miesiące.
Zadanie 3 – 73.689,80 zł
Oferta nr 4:
METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 1) do 28.10.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 1) 24 miesiące.
Zadanie 1 – 21 060,00 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 –   15.000,00 zł
Zadanie 2 – 279.600,00 zł
Zadanie 3 –   78.400,00 zł
Zadanie 4 – 208.500,00 zł

Białystok, dnia 28.08.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniu 27.08.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
 
1. Dot. Zadania 3:
Urządzenie do suchych kąpieli CO2
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:
System kąpieli w dwutlenku węgla
Kolorowy 15 calowy panel sterujący
Zasilanie elektryczne główne 230V 50Hz -2,4kW
Regulacja temperatury zabiegu w przedziale od 25°C - 40°C
Automatyczne wodne nawilżanie gazu zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia
Niezmienne i wysokie stężenie CO2 oddziałujące na pacjenta dzięki cyrkulacji CO2
Stała wysoka koncentracja CO2 uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu
W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu
Sygnalizacja dźwiękowa i komunikat zakończenia terapii
Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej
Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu
Wymiary urządzenia 1280 mm (dł) X 1240 mm (szer.) X 1150 mm (wys)
Mikroprocesorowy nowoczesny system sterowania
Regulacja pokrywy dostosowana do wzrostu pacjenta w przedziale (130 cm -210 cm)
Możliwość korzystania z urządzenia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku
Nowoczesny system sterowania i kontroli zabiegów pozwalający na regulacje podstawowych parametrów zabiegowych
Możliwość wykonania zabiegu obejmującego całe ciało (poza głową)
Specjalna konstrukcja urządzenia pozwala na oddziaływanie na krążenie nie tylko obwodowe ale również krążenie systemowe
Możliwość przerwania zabiegu przez osobę obsługującą
Zabieg wykonywany w pozycji siedzącej wygodnej dla każdego pacjenta niepełnosprawnego
Urządzenie pracujące automatycznie, odliczając czas zabiegu widoczny na panelu sterującym
Możliwość regulacji czasu zabiegu od 5 do 30 minut. Sugerowany czas zabiegu 10 minut.
Możliwość wykonania 5 zabiegów w ciągu godziny.
Licznik zabiegów
Historia zabiegu
Średnie Zużycie CO₂ - 9 l/min
Certyfikat zgodności CE
Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
System kąpieli w ozonie
Funkcja muzykoterapii podczas zabiegu
Funkcja koloroterapii podczas zabiegu
Automatyczne opróżnianie ozonu z urządzenia
Regulacja dawki gazu-ozonu
Funkcja automatycznej dezynfekcji urządzenia
Dodatkowe wyposażenie w zestawie / reduktor, wentylacja, montaż wentylacji
2. Dot. Zadania 2, poz. II – platforma dynamograficzna:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby urządzenie posiadało 2 szt. stabilnego stojaka oraz 2 szt. monitora dla pacjenta? 1 stojak oraz 1 monitor są wystarczające, by w pełni korzystać z urządzenia.
3. Dot. Zadania 2, poz. VI – urządzenie z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kamery USB do urządzenia? Kamera nie jest potrzebna do funkcjonowania oraz użytkowania urządzenia i w żaden sposób nie wpływa ona na jakość przeprowadzanej terapii.
4. Dot. Zadania 2, poz. VII – urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kamer USB do urządzenia? Kamery nie jest potrzebne do funkcjonowania oraz użytkowania urządzeń i w żaden sposób nie wpływają one na jakość przeprowadzanych terapii.
5. Dot. Zadania 2, poz. VIII – fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kamery USB do urządzenia? Kamera nie jest potrzebna do funkcjonowania oraz użytkowania urządzenia i w żaden sposób nie wpływa ona na jakość przeprowadzanej terapii.
 
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1.  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 2. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, 1 stojak oraz 1 monitor są wystarczające, by w pełni korzystać z urządzenia.
Ad 3. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i odstępuje od wymogu dostarczenia kamery USB do urządzenia.
Ad 4. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i odstępuje od wymogu dostarczenia kamery USB do urządzenia.
Ad 5. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i odstępuje od wymogu dostarczenia kamery USB do urządzenia.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

Białystok, dnia 25.08.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w pkt III.5:
 
Zamiast:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Powinno być:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jedno lub kilka zadań wyszczególnionych w pkt 2 i w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


BCO logo mini
Białystok, dnia 24.08.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej do Zakładu Rehabilitacji
nr referencyjny DZP.261.21.2020
 
Identyfikator postępowania: 5c3f7326-198e-46a5-8b45-cf24cac6ef60
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ